مخصوص خواهران
راهنمای سیستم تعویض ترکیب ایجاد و نمایش سویت مشاهده ترکیب ترکیب جدید
راهنماي استفاده از سيستم تعيين تركيب خوابگاه هاي دانشجويي
دانشگاه صنعتي سهند

در اين صفحه اصلی شما مي توانيد پنج گزينه
تركيب جديد - مشاهده تركيب - ایجاد و نمایش سویت - تعويض تركيب – راهنماي سيستم
 مشاهده نماييد

بخش اول -  تركيب جديد

در اين بخش شما بعد از كليك بر روي تركيب جديد وارد صفحه زير مي شويد در اين صفحه شما بايد شماره دانشجويي و شماره شناسنامه دانشجوياني كه مي خواهيد در اين اتاق اقامت داشته باشند را وارد نماييد.

در آخر يك كلمه عبور براي تركيب مورد نظر وارد نماييد.اين كد در مواقع تغيير تركيب افراد مورد نياز خواهد بود. پس آن را بخاطر بسپاريد.بعد از اينكه اطلاعات شما تكميل شد بر روي دكمه مرحله بعد كليك نماييد .اگر در اطلاعات شما مشكلي نباشد و شماره دانشجويي با شماره شناسنامه مطابقت نمايد و افراد جزو تركيب شما از ليست غیرمجاز نباشد صفحه اي مانند صفحه زير را مشاهده خواهيد كرد

در اين مرحله اگر اطلاعاتي كه مشاهده مي نماييد مورد تاييد شما نمي باشد بر روي دكمه برگشت كليك نماييد تا اطلاعات را اصلاح نماييد و اگر اطلاعات مورد تاييد شما مي باشند بر روي دكمه ثبت كليك نماييد
توجه بعد از ثبت اطلاعات به هيچ وجه نمي توانيد كسي را از تركيب حذف نماييد و فقط اين توانايي وجود دارد كه دو دانشجو كه در دو تركيب متفاوت ثبت شده اند را بين دو تركيب تعويض نماييد .

بعد از ثبت اطلاعات صفحه اي مانند صفحه ي زير مي بيني

كه حاوي يك كد 9 رقمي مي باشد اين كد شناسه تركيب شما مي باشد آن را به ياد بسپاريد.

حال شما تركيب مورد نظر خود را با موفقيت به ثبت رسانديد

بخش دوم مشاهده تركيب

بعد از ورود به بخش و وارد نمودن كد تركيب در خواستي اكر كد شما معتبر باشد صفحه اي مانند صفحه زير نمايش داده خواهد شد.

بخش سوم ایجاد و نمایش سویت(مخصوص دانشجویان دختر)

بعد از ورود به این بخش با وارد نمودن مشخصات دو ترکیبی که می خواهند با هم یک سوئیت ایجاد نمایند یک سوئیت ایجاد نمایید.
توجه امکان تغییر سوئیت بعد از ثبت سوئیت وجود ندارد

بخش چهارم تعويض تركيب

بعد از ورود به بخش از شما مشخصات دو دانشجويي كه مي خواهيد تركيب آنها تعويض شود را وارد نماييد

كه در هر رديف اطلاعات يك دانشجو را وارد مي نماييد اگر در اطلاعات وارد شده مشكلي نباشد به صفحه بعدي مي رويد و بعد از نمايش اطلاعات دانشجويان اگر اطلاعات از طرف شما تاييد شود تعويض تركيب انجام خواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشكل و راهنمايي بيشتر
مي توانيد به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نماييد.

اداره امور خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي سهند
اردیبهشت 1387

 

316-old307
Powerd By: ses-com
دانشگاه صنعتي سهند | اداره كل امور دانشجويان | اداره امور خوابگاه ها