مخصوص خواهران
راهنمای سیستم تعویض ترکیب ایجاد و نمایش سویت مشاهده ترکیب ترکیب جدید

سیستم تعیین ترکیب خوابگاه های دانشجویی
دانشگاه صنعتی سهند
سال تحصيلي 98-99 نيمسال اول

اخبار خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند

آخرین مهلت ثبت ترکیب خوابگاه تا پایان روز 1398/06/05 می باشد.

در صورت بروز هر گونه مشکل در ثبت ترکیب با امور خوابگاه ها تماس حاصل نمایید.

تاریخ و ساعت اکنون: 02/06/1398 ساعت 20:45

ورود به سیستم ترک شبانه خوابگاه خواهران

316-old307
Powerd By: ses-com
دانشگاه صنعتي سهند | اداره كل امور دانشجويان | اداره امور خوابگاه ها