راهنمای سیستم تعویض ترکیب ایجاد و نمایش سویت مشاهده ترکیب ترکیب جدید

سیستم تعیین ترکیب خوابگاه های دانشجویی
دانشگاه صنعتی سهند
سال تحصيلي 97-98 نيمسال اول

مهلت ارائه و تغییرات ترکیب برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 به پایان رسیده است

تاریخ و ساعت اکنون: 31/02/1398 ساعت 03:12:56 

 

ورود به سیستم ترک شبانه خوابگاه خواهران

 

 

316-old307
Powerd By: ses-com
دانشگاه صنعتي سهند | اداره كل امور دانشجويان | اداره امور خوابگاه ها