راهنمای سیستم تعویض ترکیب ایجاد و نمایش سویت مشاهده ترکیب ترکیب جدید

سیستم تعیین ترکیب خوابگاه های دانشجویی
دانشگاه صنعتی سهند
سال تحصيلي 96-95 نيمسال اول

مهلت ارائه و تغییرات ترکیب برای نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 به پایان رسیده است

تاریخ و ساعت اکنون: 15/09/1395 ساعت 19:59:53 

 

ورود به سیستم ترک شبانه خوابگاه خواهران

 

 

316-old307
Powerd By: ses-com
دانشگاه صنعتي سهند | اداره كل امور دانشجويان | اداره امور خوابگاه ها