راهنمای سیستم تعویض ترکیب ایجاد و نمایش سویت مشاهده ترکیب ترکیب جدید

سیستم تعیین ترکیب خوابگاه های دانشجویی
دانشگاه صنعتی سهند
سال تحصيلي 96-97 نيمسال اول

مهلت ارائه و تغییرات ترکیب برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 به پایان رسیده است

تاریخ و ساعت اکنون: 02/08/1396 ساعت 12:48:47 

 

ورود به سیستم ترک شبانه خوابگاه خواهران

 

 

316-old307
Powerd By: ses-com
دانشگاه صنعتي سهند | اداره كل امور دانشجويان | اداره امور خوابگاه ها