راهنمای سیستم تعویض ترکیب ایجاد و نمایش سویت مشاهده ترکیب ترکیب جدید

سیستم تعیین ترکیب خوابگاه های دانشجویی
دانشگاه صنعتی سهند
سال تحصيلي 98-99 نيمسال دوم

مهلت ارائه و تغییرات ترکیب برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 به پایان رسیده است

تاریخ و ساعت اکنون: 29/02/1401 ساعت 02:39:16 

 

ورود به سیستم ترک شبانه خوابگاه خواهران

 

 

316-old307
Powerd By: ses-com
دانشگاه صنعتي سهند | اداره كل امور دانشجويان | اداره امور خوابگاه ها